Lid van de raad van toezicht.Profiel Wonen & Sociaal Domein

Bergschenhoek    3B Wonen    Universitair    Bestuur   

3B Wonen zoekt een betrokken toezichthouder met visie

De raad van toezicht van 3B Wonen oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad van toezicht is ook werkgever van de directeur-bestuurder.
Wij zoeken een Lid van de raad van toezicht, profiel wonen & sociaal domein

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van toezicht is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied hebben.

Profiel algemeen
• Visie op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen;
• Affiniteit met de bedoeling van de corporatie;
• Bekendheid en verbondenheid met lokale context;
• Bestuurlijke intelligentie en intuïtie;
• Analytisch vermogen en academisch werk- en denkvermogen
• Binding met Lansingerland en met de regio Rotterdam strekt tot aanbeveling

Profiel specifiek
• Beschikt over kennis van en inzicht in ontwikkelingen bij de belanghouders op het terrein van wonen en zorg, welzijn, leefbaarheid en de samenwerking op dit terrein;
• Is vanuit kennis en ervaring de sparringpartner voor het bestuur en overige leden van de raad op het gebied van wonen & sociaal domein;
• Heeft kennis en zicht op bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• Beschikt over bestuurlijke ervaring.

Wij bieden
Een benoeming voor vier jaar met mogelijk een eenmalige verlenging van vier jaar. De vergoeding is afgeleid van de wettelijke regeling voor bezoldiging toezichthouders.
De raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling op basis van competenties, opleiding, kennis en ervaring alsmede leeftijd, geslacht en etnische achtergrond.

Interesse?
De volledige profielschets staat op de website van 3B Wonen
Voor meer informatie neemt u telefonisch contact op met Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder op 010-313 55 00. De eerste gesprekken vinden plaats op 10, 12 of 13 september 2019.

Uw motivatie en cv kunt u via de reactiebutton indienen tot en met 31 augustus 2019.
Uw reactie wordt verwerkt door Vacaturepro. Via hen ontvangt u een ontvangstbevestiging en overige correspondentie.

3B Wonen
Is een financieel gezonde corporatie met zo’n 4.200 sociale huurwoningen in bezit en nog eens 300 in beheer binnen de gemeente Lansingerland. 3B Wonen maakt deel uit van de woonregio Rijnmond. In het regioakkoord met de gemeente Lansingerland en de provincie Zuidholland heeft 3B Wonen zich gecommitteerd aan het bouwen van ruim 1.000 nieuwe sociale huurwoningen in Lansingerland in de komende 10 jaar. Dit is een forse ambitie, naast de continue inzet op betaalbaarheid en verduurzaming van onze woningen. De komende jaren blijven we investeren in het verbeteren van onze klant- en bedrijfsvoeringprocessen en het nauwer samenwerken met (keten)partners en leveranciers van 3B Wonen.

Mail mijzelf deze vacature

om later rustig te bekijken