Lid van de Raad van Toezicht – profiel juridisch/bestuurlijk

Bergschenhoek    3B Wonen    HBO/WO    Lid RvC   

Profiel juridisch met bestuurlijke ervaring

De raad van toezicht van 3B Wonen oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad van toezicht is ook werkgever van de directeur-bestuurder

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van toezicht is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied hebben.

Profiel algemeen
• Visie op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen;
• Affiniteit met de bedoeling van de corporatie;
• Bekendheid en verbondenheid met lokale context;
• Bestuurlijke intelligentie en intuïtie;
• Analytisch vermogen en academisch werk- en denkvermogen
• Binding met Lansingerland en met de regio Rotterdam strekt tot aanbeveling

Profiel specifiek
• Beschikt over juridisch expertise, meer in het bijzonder kennis van en inzicht in regelgeving en contractvorming;
• Is vanuit kennis en ervaring de sparringpartner voor het bestuur en overige leden van de raad op het gebied van juridische zaken;
• Heeft kennis en zicht op bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring.

Wij bieden
Een benoeming voor vier jaar met mogelijk een eenmalige verlenging van vier jaar. De vergoeding is afgeleid van de wettelijke regeling voor bezoldiging toezichthouders.
De raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling op basis van competenties, opleiding, kennis en ervaring alsmede leeftijd, geslacht en etnische achtergrond.

Mogelijk dat het lid per 1 januari 2020 de rol van voorzitter kan invullen die per deze datum vacant wordt. Bij een eventuele voordracht te zijner tijd tot benoeming als voorzitter van de raad van toezicht zal opnieuw een onderzoek door de Autoriteit Woningcorporaties kunnen worden gedaan.

3B Wonen
Is het aanspreekpunt voor iedereen die wil huren in de sociale sector in Lansingerland. Onze kernwaarden zijn: betrokken, betrouwbaar en dichtbij. Wij richten ons op het betaalbaar houden van onze woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Dit doen wij door passend huurbeleid en door te investeren in duurzaamheid. De komende jaren blijven we investeren in het verbeteren van onze klant- en bedrijfsvoeringprocessen en het nauwer samenwerken met (keten)partners en leveranciers van 3B Wonen.

Interesse?

De volledige profielschets vindt u hier en op de site van site van 3bWonen

Uw motivatie en cv kunt u via de sollicitatiebutton indienen tot en met 17 juni 2018
De eerste gesprekken vinden plaats vanaf 27 juni 2018.

Voor meer informatie neemt u telefonisch contact op met Frans Weterings, directeur-bestuurder op 010 – 519 14 91.
Uw reactie wordt verwerkt door Vacaturepro. Via hen ontvangt u een ontvangstbevestiging en overige correspondentie.

Solliciteer op deze vacature

Mail mijzelf deze vacature

om later rustig te bekijken